Το Σπίτι που Γελάει » καινοτομεί εφαρμόζοντας την παρατηρησιακή αξιολόγηση (observational assessment) του βρετανικού προγράμματος EYFS (Early Years Foundation Stage) στα προ-νήπια και τα νήπια. Πιο αναλυτικά εδώ.