θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το σχολείο μας θα συμμετέχει από φέτος ως συνεργάτης στο πρωτοποριακό πρόγραμμα των Η.Π.Α. Manners to Go.  Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε από το “American Academy of Etiquette”  και την πρόεδρο του Lisa RICHEY, ενώ διδάσκεται σε διάφορα σημεία στον κόσμο.